UDIC Westlake

Căn hộ ở quận Tây Hồ chạm ngưỡng 120triệu đồng/m², cơ hội nào cho người mua nhà?

Căn hộ ở quận Tây Hồ chạm ngưỡng 120triệu đồng/m², cơ hội nào cho người mua nhà?

Việc dòng vốn nước ngoài liên tục đổ về, quá trình đô thị hóa nhanh… đã tạo ra biến động lớn về giá bất động sản tại các thành phố như Hà Nội hay TP.HCM. Các căn hộ có mức giá hàng trăm triệu đồng/m² dần phổ biến hơn tại các thành phố này.

Top