Unicons

Những ngôi nhà trao cơ hội đến trường

Những ngôi nhà trao cơ hội đến trường

Mỗi ngôi nhà tình thương tại xã Hướng Phùng được xây xong, tức là có thêm một em bé được trao cơ hội được đến trường.

Top