Ông Nguyễn Khắc Định được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa  /// Ảnh: Hiền Lương

Khánh Hòa có Bí thư Tỉnh ủy mới

0
Ông Lê Thanh Quang thôi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khắc Định được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này.
Thượng tướng Trần Việt Tân

Đề nghị xem xét kỷ luật một số tướng lĩnh công an, quân đội

1
Một số tướng lĩnh ngành công an, quân đội bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận sai phạm nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cảnh cáo 1 người, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 người khác.