văn hóa sông nước

Cà ràng chiếc bếp của miệt vườn

Cà ràng chiếc bếp của miệt vườn

Trong chuyến về miền Tây mới đây tôi có dịp tìm hiểu về chiếc bếp cà ràng, chiếc bếp gắn với cuộc sống khẩn hoang của cha ông và văn minh sông rạch miệt vườn, cũng là nét độc đáo của cư dân miền Nam Bộ từ hàng trăm năm trước.

Top