Sợi dây nối dài dòng chảy nghĩa tình của Shark Liên

Sợi dây nối dài dòng chảy nghĩa tình của Shark Liên

14:18 30/12/2021 0

Toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành cuốn sách thứ 3 của Shark Liên - “Liên và Dòng chảy nghĩa tình” được dùng để ủng hộ cho các hoạt động thiện nguyện, tiếp sức cho những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch .

Đại tá Hoàng Long Xuyên: Như từ cổ tích bước ra

Đại tá Hoàng Long Xuyên: Như từ cổ tích bước ra

11:05 22/12/2021 0

Ví Đại tá Hoàng Long Xuyên như từ cổ tích bước ra vì đến nay có lẽ ông là người chỉ huy cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ) cấp bậc tiểu đội trưởng còn tại thế.