/// Ảnh: Trần Đăng
Ảnh: Trần Đăng
Sáng 12.4 (16.3 âm lịch), Ban khánh tiết đình làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) long trọng tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa - một lễ hội đã tồn tại hàng trăm năm nay tại hòn đảo này.
Đình làng An Vĩnh là nơi người dân Lý Sơn làm lễ tiễn binh phu hằng năm ra Hoàng Sa để bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia từ thời chúa Nguyễn đến các vua triều Nguyễn. Đình làng này cùng với lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã được xếp hạng di tích quốc gia. Trước khi diễn ra lễ khao lề, các nghi thức của buổi tiễn đưa binh phu ra Hoàng Sa cũng được ban khánh tiết tiến hành cáo tế từ tối hôm trước ngay tại vị trí từng diễn ra các cuộc tiễn đưa.
Sau lễ đã diễn ra nghi thức thả những chiếc thuyền tượng trưng cùng với các hình nhân thế mạng tại cửa biển bến Đình và hội đua thuyền của người dân (ảnh).

Trần Đăng

Bình luận