Văn phòng VinFast

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Top 1 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam năm 2022

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Top 1 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam năm 2022

Ngày 22.4.2022, Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2022 đã được tổ chức thành công tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Top