vàng đều giảm

Giá USD, vàng đều giảm

Giá USD, vàng đều giảm

Thị trường vàng, USD mấy ngày gần đây chứng kiến cảnh giảm giá sau đợt sóng tăng cao cách đây một tháng.

Top