vẽ hình

Một cách giải quyết nỗi buồn

Một cách giải quyết nỗi buồn

Buồn sự đời, chán sự tình, một phụ nữ ở Anh tìm đến thú vui xăm mình và đến nay, cơ thể cô gần như bị các hình xăm phủ kín (ảnh).

Top