Alexander Đặng “nổ súng” dồn dập, đạt hiệu suất 1 bàn/trận tại Jerv