iPhone bán chậm tại Trung Quốc, Apple phải giảm dự báo doanh thu