Bánh xèo vỏ giá 1.000 đồng chỉ bán 3 tiếng mỗi ngày