Bánh xèo vỏ giá 1.000 đồng chỉ bán 3 tiếng mỗi ngày
Bánh xèo vỏ Bình Định 5 ngàn 8 cái