Tách đôi 2 bé song sinh dính nhau, 2 bệnh viện Sản – Nhi đã phối hợp ra sao?