Một tháng sau vụ cháy Rạng Đông, dân đi sơ tán chưa về nhà