FAPtv diễn lại cảnh quay kinh điển của Huỳnh Phương trong ‘Những kẻ hết thời’