Giáo hoàng thăm Madagascar, loài vượn cáo chuột có được cứu?
Người dân Brazil ‘đứng về phe’ tổng thống trong cuộc đối đầu với Tổng thống Pháp Macron
Rừng Amazon, 'lá phổi' của trái đất, lâm nguy trong lửa khói