Khiếp đảm cây cầu chênh vênh bên dòng kênh sạt lở ở miền Tây
Tuyến kênh hành hương về chùa Hưng Thiện bị sạt lở trầm trọng