'Mối tình đầu': Cổ đông trải lòng khi Apple đạt giá 1 ngàn tỉ