Mua lại chuỗi cà phê Costa giá 5,1 tỉ USD, Coca-Cola muốn gì?