Nhà hàng xoay xở giữa Covid-19: Nữ chủ quán hóa shipper đi giao cơm phần