Phim Việt Nam tạo dấu ấn tại LHP Quốc tế Singapore 2018