Sống nơm nớp trong cảnh đá rơi rầm rầm xuống mái nhà giữa Đà Lạt
70 năm làm vợ, hơn một lần giục chồng đi tìm “người thứ ba“