Điện thoại Huawei tại Việt Nam ra sao khi Google ngừng hỗ trợ Android?