Bị nghi ngờ khả năng làm cố vấn 'Shark nhí', Midu đáp trả cực gắt
Sao Việt tham gia chống nạn ấu dâm do Trang Pháp khởi xướng