Hoảng hồn vì phát hiện người đàn ông chết trong nhà trọ
Người dân góp tiền viếng nữ công nhân xấu số