Xếp hàng dài mua áo chính hãng của đội tuyển Việt Nam