Fan nhí Hải Phòng "mê mệt" Văn Toàn, Minh Vương
Mặt cỏ Lạch Tray xanh mềm, có lợi cho cầu thủ HAGL