Xem voi 'tinh ranh' phá hàng rào điện
Đồng Nai sợ hàng rào điện “bất lực” vì voi rừng quá thông minh
Cảnh báo nạn trộm cắp tại hàng rào bảo vệ voi ở Đồng Nai