Hồ Quang Hiếu phân trần việc đưa quá khứ 'đen tối' vào tự truyện