Phượng Vũ kể về mối quan hệ thân mật với Đàm Vĩnh Hưng