Huấn luyện viên trẻ nhất Bundesliga và hành trình top 4