Phim tài liệu “Bức thư tuyệt mệnh” - Hành trình hai năm ròng đòi công lý cho con
Bé lớp 5 tố bị hiếp dâm và tự tử: tạm giam nghi can