Cậu học trò mù mơ thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ
Cựu binh mua phế liệu ráp xe đạp tặng học sinh nghèo