“Chết yểu” chợ đêm Lý Sơn
Du lịch đảo Bé phát triển nhanh nhờ… có điện
Ngư dân Lý Sơn kể chuyện tàu bị tông chìm ở Hoàng Sa