Cận cảnh dự án chống hạn 80 tỉ đồng mắc nhiều sai phạm