Nhà sáng lập Wikileaks lãnh án tù 50 tuần ở Anh, có thể bị dẫn độ về Mỹ