Venezuela mở đợt tập trận lớn nhất lịch sử
Tổng thống Maduro bác tối hậu thư bầu cử