Ai chẳng tham cúp, HLV Pochettino cũng không là ngoại lệ