Tặng hơn 300 mũ đa năng cho nữ bệnh nhân ung thư ở TP.HCM