Ngáp dài ngáp ngắn trong đồn công an sau vụ vận chuyển ma túy "khủng"