Nguồn gốc MV đồng tính của Văn Mai Hương là câu chuyện thật của chính tác giả?