Khách hàng ồ ạt tố cáo địa ốc Alibaba sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt
Anh em chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị áp giải lúc nửa đêm