Xe khách liều lĩnh băng qua dòng nước chảy xiết
Hai anh thợ hồ hồn nhiên kể chuyện cứu người đuối nước