Công ty Nhật Cường ra sao khi Tổng giám đốc Bùi Quang Huy bị bắt?
Vì sao Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc công ty Nhật Cường - bị bắt?
Công ty Nhật Cường vi phạm những gì mà bị công an khám xét?
Ông chủ Nhật Cường là ai, công ty Nhật Cường bị công an khám xét giàu cỡ nào?