Đến Việt Nam, Z-Boys và Z-Girls chia sẻ về scandal chấn động Hàn Quốc