Vấp váp, sai lầm, tranh cãi ‘trải thảm’ đường đến Oscar 2019