Nghệ sĩ hài Thúy Nga và hàng trăm Phật tử cầu siêu cho Anh Vũ