Hoạt động đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam
Chủ tịch nước gặp gỡ 60 giáo viên quân hàm xanh