Việt Nam chiến thắng Thái Lan, cổ động viên vỡ oà cảm xúc